Lättläst version saknas
Tillbaka

Studieförbunden en samhällsresurs under och efter Coronapandemin

Coronapandemin innebär omfattande utmaningar för alla delar av det svenska samhället. Vi i studieförbunden vill vara en viktig del i hur enskilda individer och samhället tillsammans hanterar denna väldiga påfrestning.

Tillsammans med ett stort antal föreningar och grupper som är medlemmar hos eller samverkar med oss i Stockholms län bedriver vi omfattande verksamhet inom folkbildning och kultur varje år. Över 205 000 deltar i studiecirklar, drygt 136 000 i annan folkbildningsverksamhet och fler än 2 421 000 deltar i våra kulturprogram. Detta bara i vårt län!

Huvuddelen av vår folkbildning sker genom fysiska möten människor emellan. Men i rådande läge har vi kommit överens om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans tillsvidare ska utföras så. Vi gör vad vi kan för att motverka smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar.

Det kan inte undvikas att möten skjuts på framtiden eller ställs in. Alla träffar kan inte genomföras digitalt. Vi, som så många andra, ser ett betydande tapp i inkomster av bland annat kursavgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i övrigt finns kvar. Nedskärningarna kan också ge svåra konsekvenser för lokala föreningar som samverkar med studieförbund.

När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många kommer att få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i samhället. Det är därför väldigt viktigt att våra organisationer kan stå starka genom krisen, så att vi så snart det är möjligt kan återuppbygga dessa verksamheter och öppna upp våra lokaler och mötesplatser igen.

Folkbildningsrådets styrelse har beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar årets eller kommande års fördelning av statsbidrag. Från flera kommuner och regioner har det redan kommit besked om att liknande beslut är på väg. För studieförbunden har dessa beslut en avgörande betydelse.

Vi vänder oss nu till Region Stockholm och länets kommuner med en önskan att ni fattar beslut i linje med Folkbildningsrådets beslut:

- Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av bidrag till studieförbund vare sig i år eller kommande år.

Studieförbunden spelade en nyckelroll i samband med flyktingvågen 2015. Sen dess har vi välkomnat, bildat och rustat många människor som kommit till Sverige. Vi kan spela en lika viktig samhällsroll nu; under och efter den situation vi nu har.

Vi ser fram emot en fortsatt dialog om hur vi kan medverka till att vi tillsammans kan ta oss igenom den här krisen.

För de 10 studieförbunden i Stockholms län

Peter Erickson  ABF
Sofia Walan  Bilda
Eva Arnek  Folkuniversitetet
Michel Munoz   Ibn Rushd
Niclas Blixt  Kulturens Bildningsverksamhet
Viktoria Wallin  Medborgarskolan
Börje Bergfeldt  NBV
Mia Korsgren  Sensus
Ann-Sofie Berlin  Studiefrämjandet
Åsa E Jonsson  Studieförbundet Vuxenskolan