DansVariation

Att leda och dansa tillsammans!

Projektet DansVariation anordnar dansaktiviteter och ledarksapsutbildning i dans för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med stöd från Allmänna Arvsfonden. Det är ett demokrati- och folkhälsoprojekt som ger målgruppen möjlighet att arbeta, utvecklas och få en röst i kultursektorn.

För mer information, se www.dansvariation.se