SV Musik

Musiken är en av vårt lands största folkrörelser och tusentals grupper musicerar varje år i studiecirkelform.
Studieförbundet Vuxenskolan ser musikverksamheten som både plantskola och plattform där mångfald och demokrati går hand i hand med begrepp som skaparglädje, kvalitet och struktur.

Studieförbundet Vuxenskolan har två musiksidor, besök oss där: 
www.svmusik.se
www.thetube.se

Varför starta studiecirkel med oss på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm?

  1. Tips om replokaler, utrustade eller tomma
  2. Möjlighet till att hyra utrustning
  3. Speltillfällen, regionalt och nationellt
  4. Nätverk och kontakter
  5. Möjlighet till ekonomiskt verksamhetsstöd
  6. Vi jobbar för en mer inkluderande musikscen
  7. Möjlighet att synas i vårt nyhetsmagasin Thetube.se

Kontaktpersoner: 
Marie Eliasson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 22
Mail: marie.eliasson@sv.se 

Polki Nordström, verksamhetsutvecklare
Telefon: 0704 41 37 50
Mail: polki@sv.se 

Robin Johansson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 82
Mail: robin.johansson@sv.se