SV Musik

Musiken är en av vårt lands största folkrörelser och tusentals grupper musicerar varje år i studiecirkelform.
Studieförbundet Vuxenskolan ser musikverksamheten som både plantskola och plattform där mångfald och demokrati går hand i hand med begrepp som skaparglädje, kvalitet och struktur.

Studieförbundet Vuxenskolan har två musiksidor, besök oss där: 
www.svmusik.se
www.thetube.se

Varför starta studiecirkel med oss på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm?

  1. Tips om replokaler, utrustade eller tomma
  2. Möjlighet till att hyra utrustning
  3. Speltillfällen, regionalt och nationellt
  4. Nätverk och kontakter
  5. Möjlighet till ekonomiskt verksamhetsstöd
  6. Vi jobbar för en mer inkluderande musikscen
  7. Möjlighet att synas i vårt nyhetsmagasin Thetube.se

Kontaktpersoner: 

Polki Nordström, verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-441 37 50
Mail: polki@sv.se 

Robin Johansson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-765 40 79
Mail: robin.johansson@sv.se 

Madi Susso, verksamhetsutvecklare
Telefon: 072-402 83 54
Mail: madi.susso@sv.se

Marie Eliasson, verksamhetsutvecklare
Telefon: 08-679 03 22
Mail: marie.eliasson@sv.se