Pyttedans

För barn i åldern 2-3 år

På Pyttedans dansar du och barnet tillsammans. Tillsammans möter ni dansen på ett glatt och lekfullt sätt. Vi använder rytminstrument och rekvisita såsom sjalar, rockringar m.m. Barnet tränar kropps/rumsuppfattning, smidighet och taktkänsla till musik och rytmlekar som lockar till rörelse.

Visa filter

Filtrera

Inga resultat