Kontakta kursansvarig

 

Jag heter Bo Carlqvist och har gedigen erfarenhet av Mitt Val och verksamhet riktad mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. Jag jobbar på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län.

Jag är den som kommer hjälpa dig att starta och genomföra Mitt Val.

Du som är osäker och vill veta mer kan boka ett förutsättningslöst möte med mig och du som redan vet och vill komma igång kontaktar mig för att boka studiecirkeln.

Kontakta mig via mejl så tar vi det därifrån på bo.carlqvist@sv.se

Tillsammans ökar vi valdeltagandet

Projektet Mitt Val leds av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i samarbete med FUB, Inre ringen Sverige och MUCF.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
Ett av Sveriges största studieförbund. Vi är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. SV består av 30 avdelningar och vi som kontaktar dig är SV Stockholms län som bedriver verksamhet i 24 av länets 26 kommuner (ej Stockholm och Lidingö).

FUB
Är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är ungefär 25 000 medlemmar i 152 lokalföreningar och 20 länsförbund runt om i landet.

Inre Ringen Sverige
Finns i hela Sverige och är en del av FUB för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha en egen plats där vi själva får göra vår röst hörd. Både inom organisationen FUB och utanför.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och det civila samhällets förutsättningar alltid är i fokus. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land.