Vår styrelse

SV Stockholms läns styrelse

Ordförande            Monica Brohede Tellström (L)
Vice ordförande   Hans Peters (C)
Ledamot                   Patrik Buddgård (C)
Ledamot                  Jens Vollmer (L)
Ledamot                  Göte Österman (LRF)
Ledamot                  Ingela Geite Nyblom (Vi unga)
Ledamot                  Robil Haidari (C)

Ersättare                Inger Gran (L)
Ersättare                Nina Wahlin (C)
Ersättare                Vi Unga anmäler förslag enligt stadgar.