Lättläst version saknas

SV Stockholms läns styrelse

Ordförande            Monica Brohede Tellström (L)
Vice ordförande   Hans Peters 
Ledamot                   Patrik Buddgård (C)
Ledamot                  Jens Vollmer (L)
Ledamot                  Göte Österman (LRF)
Ledamot                  Ingela Geite Nyblom (Vi unga)
Ledamot                  Annelie Rogmalm

Ersättare                Inger Gran (L)
Ersättare                Olga Anikina (C)
Ersättare                Vi Unga anmäler förslag enligt stadgar.

Revisionsbolag och förtroendevalda revisorer

Grant Thornton    Johan Andersson, auktoriserad revisor
Förtroendevald      
Kerstin Westin Granat, ordinarie revisor
Förtroendevald      Olov Lindquist, ersättare

Valberedning

Ordförande            Tomas Selin
Ledamot                 Malin Danielsson
Ledamot                 Per Pettersson