SV Stockholms läns styrelse

Ordförande            Monica Brohede Tellström (L)
Vice ordförande   Patrik Buddgård (C)
Ledamot                   Ingela Geite Nyblom
Ledamot                   Annelie Rogmalm
Ledamot                   Birgitta Carlsson (LRF)
Ledamot                   Peter Edholm (L)
Ledamot                  Camilla Bohm Coleman
Ledamot                  Vi Unga anmäler förslag enligt stadgar

Ersättare                  Inger Gran (L)
Ersättare                  Anna Eneroth (C)
Ersättare                  LRF anmäler förslag enligt stadgar.
Ersättare                  Vi Unga anmäler förslag enligt stadgar.

Revisionsbolag och förtroendevalda revisorer

Grant Thornton    Johan Andersson, auktoriserad revisor
Förtroendevald      Björn Berg
, ordinarie revisor
Förtroendevald      Olov Lindquist, ordinarie revisor
Förtroendevald      Nils Eriksson, ersättare

Valberedning

Ordförande            Tomas Selin
Ledamot                 Ing-Marie Viklund
Ledamot                 Per Pettersson