Starta studiecirkel

Vill du lära dig något nytt? Har du kompisar som också vill det? Starta då en studiecirkel. Genom studiecirkeln träffas ni och hjälper gemensamt till att lära er nya saker. Vet du vad du vill lära dig men har ingen grupp än? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att komma igång.

Vad är en studiecirkel? 

Studiecirkeln har en speciell pedagogisk form. I en studiecirkel träffas man i små grupper för att lära sig något tillsammans. Det är det egna intresset och den fria viljan som är grunden för studiecirkeln. Hela gruppen, ledaren och deltagarna bidrar med sin kunskap, sin nyfikenhet, sina erfarenheter och frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln.

För att dra igång en egen studiecirkel gäller bl.a. följande:

  • att ni är 3-12 deltagare i studiecirkeln inklusive cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler

Olika sorters studiecirklar 

Det finns cirklar i alla tänkbara ämnen, de kan också genomföras på lite olika sätt:

Kamratcirkel 
En studiecirkel som du startar tillsammans med personer du känner utan att betala en deltagaravgift. Exempel kan vara ett rockband eller en bokcirkel. Gruppen utformar själva sin plan för cirkeln, väljer studiematerial och utformar cirkeln upplägg efter gruppens behov.

Föreningscirkel
En studiecirkel som genomförs i samarbete med en av våra grund- medlems- eller samverkande föreningar. Det kan vara en cirkel i föreningskunskap eller inom något specifikt ämne som föreningen vill lära sig mer kring. Cirkelledaren är ofta själv aktiv i föreningen, med intresse för och kunskap om det som cirkeln handlar om.

"Programförd" cirkel 
De studiecirklar och kurser som vänder sig till allmänheten kallas ibland för programförd verksamhet. Man kan hitta dem via vår webb eller via lokala studieprogram. För dessa cirklar och kurser tas ofta en deltagaravgift ut och cirkelledaren arvoderas. Cirkelledaren har expertkunskaper i det ämne hen skall leda och har ofta en mer aktiv roll som kunskapsförmedlare i dessa cirklar. Här hittar du våra kurser på webben!

Oavsett vilken form av studiecirkel som genomförs skall deltagarna i cirkeln ha inflytande i planeringen och vara aktiva i cirkelns arbete. Alla cirklar skall också ha en cirkelledare som har gått introduktionsutbildning och är godkända som ledare av SV.

Få hjälp med lokal och studiematerial

Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Har du till exempel deltagare, ledare och ett ämne som passar bra, så hjälper vi gärna till. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Fysiska träffar, distans eller både och 

En studiecirkel kan vara enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt och hållet på distans.

Cirkelledaren

Ledaren ansvarar för att både studiecirkeln och kontakten med den lokala SV-avdelningen fungerar bra. SVs cirkelledaröverenskommelse beskriver dina rättigheter och skyldigheter som cirkelledare och vilka skyldigheter SV-avdelningen har mot dig som cirkelledare.

Läs mer om att vara cirkelledare.

Kontakta oss! 

Vill du ha vår hjälp med att starta en studiecirkel eller har du frågor och funderingar? 

E-post: abc@sv.se

Telefonväxel: 08-120 55 100