Tillbaka

Till våra samverkande föreningar

Uppsala 2021-01-21

Till våra samverkande föreningar

Nu när vi tillsammans går in i ett nytt år som förhoppningsvis blir ett bättre vill vi på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län förmedla viktig information och nyheter kring samverkan mellan er förening och SV Uppsala län för 2021 och framåt.

Skärpt regelverk från Folkbildningsrådet för statsbidrag till studieförbundens verksamhet

Det nya regelverket styr bl a på vilket sätt vi kan bidra till er verksamhet då Folkbildningsrådet

förtydligat studieförbundens uppdrag att stötta föreningslivet med folkbildningsaktiviteter och demokratisk föreningsutveckling samt hur uppdraget ska utföras.

Folkbildningsrådets regelverk

Studieförbunden ska bidra till föreningars folkbildningsaktiviteter och säkerställa att:

 • Verksamheten utförs folkbildningsmässigt och utifrån rutiner som säkerställer att dubbelrapportering av verksamhet eller deltagare inte förekommer
 • För varje folkbildande aktivitet (studiecirklar och kulturprogram) ska det tydligt framgå att den sker i samarbete mellan er förening och Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Endast kostnader för folkbildningsaktiviteter kan ligga till grund för kostnadsersättning från SV
 • Studieförbunden ansvarar för att ha kontinuerlig kontakt med alla cirkelledare och studieansvariga.
 • E-rapportering av närvarolista och kulturrapport blir obligatorisk från 2022 och övergången till detta bör ske snarast.

Konkreta konsekvenser för er förening

 • Er förening kan endast få ersättning för kostnader för verksamhet med direkt koppling till folkbildningsinsatser
 • Er förening behöver komma in med kvitton eller underlag för folkbildningskostnaderna innan utbetalning kan ske
 • Er förening kan inte få ett schablonbelopp per studietimme/kulturprogram, utan vi gör en överenskommelse i förväg om vad SV kan bidra med
 • Er förenings folkbildningsaktiviteter ska vara planerade med SV innan de startar

Samverkan för 2021 och framåt

 • SV fortsätter stödja er förening med verksamhets- och kompetensutveckling, administrativt stöd och mötesplatser.
 • SV initierar nu en utbildningsinsats och erbjuder fler utbildningar för era cirkelledare, rapporteringsansvariga, funktionärer och styrelse
 • SV erbjuder cirkelledarutbildningar och utbildningar i bl a ledarskap, hållbart engagemang, digitala möten och verksamhet, e-rapportering, inspirationsföreläsningar, erfarenhetsutbyten och processledning
 • SV kommer regelbundet att skicka ut nyhetsbrev med aktuell information

Vi kommer att kunna stödja er förening bättre med folkbildnings- och föreningsutvecklingsdelen, så ni får mer tid att ägna er åt föreningens verksamhet och syfte. Den dialogen tar ni med er kontaktperson på SV som ser fram emot ett snart möte för gemensam planering.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete kring folkbildningen i er förening under 2021 och framåt.

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län genom Fredrik Sjöberg (Avdelningschef)

(Länk till Folkbildningsrådets broschyr Stadsbidragsvillkor till studieförbund 2021)

SV Uppsala län 
Kungsängsgatan 12  
753 22 Uppsala

uppsala@sv.se

www.sv.se/uppsala

Telefon vxl 018-10 23 70             
Enköping 0171-45 12 16
Östhammar 0173-218 55