Funktionsrätt, SV och projektet Trots allt!

Inom funktionsrättsområdet för och med personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samverkar SV med många olika föreningar och verksamheter. Aktiviteterna har stor bredd utifrån deltagarnas intressen och behov.

Samtalsgrupper, självhjälpsgrupper och anhöriggrupper uppskattas av många deltagare då de ger möjlighet att möta andra med liknande erfarenheter och att lära av varandra.

Anna-Maria Lundberg, Verksamhetsutvecklare inom Funktionsrättsområdet är anlitad av Riksförbundet Attention inom arvsfondsprojektet Trots allt! där föräldrar erbjuds att delta i föräldrastödsgrupper.

Gemensamt för föräldrarna är att man med sitt barn 4-12 år upplever en vardag fylld av utbrott, nej och ”Jag vill INTE!”. Under 2020 genomfördes i Uppsala i fokusgruppsträffar och en pilotstudiecirkel med föräldrar.

Erfarenheterna från träffarna har gett  grunden till ett digitalt studiematerial skapat i lärplattformen Learnify som nu testas i landet. Två av samtalsledarna finns i Uppsala län. Grupperna som möts i en studieplats (ett digitalt studierum) i Learnify har snabbt blivit fullsatta. I grupperna kan föräldrar från hela landet delta.

Det finns ett stort behov, då ungefär en elev i varje klass har trotsproblematik/trotssyndrom, ofta i kombination med adhd.
Föräldrarna känner sig ofta misslyckade och upplever brist på förståelse från omgivningen. I samtalsgrupperna får föräldrarna ökad kunskap, redskap för att bättre hantera trotsproblematik och värdefullt stöd av varandra.

Vad är trotsproblematik? Se en kort film från projektet. Klicka HÄR

Mer information om projektet Trots allt!, filmer från studiematerialet, tidningar mm finns på Riksförbundet Attentions hemsida HÄR 

Vill du veta mer? Starta samtalsgrupp kring ett tema som känns angeläget för dig?

Kontakta Anna-Maria Lundberg, anna-maria.lundberg@sv.se eller din kontaktperson på SV