Tillbaka

Esters Musikverksamheter hotas av Coronakrisen

Uppsala 2020-05-06

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för personer med funktionsnedsättning i Uppsala, ”Esters Musikverksamheter”, hotas av nedläggning till följd av coronapandemin. De tre anställda har sagts upp och drygt 100 deltagare berörs.

- Hela vår verksamhet har påverkats av Coronaviruset, vilket leder till stora ekonomiska förluster, säger Fredrik Sjöberg, avdelningschef på SV Uppsala län.

- Vi har tvingats pausa eller ställa in en stor del av vår verksamhet på grund av att många av våra deltagare tillhör olika riskgrupper. Vi försöker ersätta så mycket som möjligt med digitala studiecirklar och möten, men mycket ställs in nu under våren, sommaren och troligen även i höst. Det ger en ekonomisk förlust för den redan pressade folkbildningsverksamheten. Då riskerar den del som kostar mest att läggas ner, och det är tyvärr Esters musikverksamheter, säger Sjöberg.

Esters musikverksamheter består av sju band, en kör, flera sånggrupper samt MING-musik, allt anpassat för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten pågår normalt varje vecka i musiklokalerna i Håga by och är mycket populär hos målgruppen och dess publik.

- Det vore ett hårt slag för många i en utsatt grupp om en så omfattande och väl fungerande verksamhet tvingas läggas ned, säger Ted Dluzewski, som leder Esters Musik. Våra aktiviteter är ofta det enda sociala man har på fritiden. Deltagarna älskar att få spela och sjunga och såväl självförtroende som välmående stärks när man tillsammans får framträda för andra. Esters Musik genomför många välbesökta konserter i länet varje år, inte minst för målgruppen och på äldreboenden.

- Nu behöver vi hjälp att rädda verksamheten. Ett riktat stöd som kan ta Esters Musik förbi krisen är nödvändigt, annars riskerar en väletablerad verksamhet gå i graven och många personer med funktionsnedsättning stå utan en älskad social träffpunkt och meningsfull fritidsaktivitet i höst.

Esters Musikverksamheter bildades 2007, ur en verksamhet för målgruppen som ABF då lade ned. Den har därefter utvecklats till drygt dubbla antalet deltagare. Ted Dluzewski mottog 2009 kommunens hedersmedalj för sitt arbete med musik för funktionshindrade och 2019 tilldelades han och hustrun Maria Dluzewska, musikpedagog på Esters Musik, Kultingpriset.

För vidare kontakt:
Fredrik Sjöberg, Avdelningschef SV Uppsala län
0723-10 13 75
fredrik.sjoberg@sv.se 

Ted Dluzewski, Verksamhetsledare Esters musikverksamheter
0701-70 60 02
dluzewski@comhem.se


 

Bli en av Esters Vänner och följ oss på vår Facebook-sida www.facebook.com/estersvanner