Tillbaka

Esters Musikverksamheter räddas

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för personer med
funktionsnedsättning i Uppsala, ”Esters musikverksamheter”, räddas från
nedläggning. Uppsala kommuns Kulturnämnd kommer att besluta om att skjuta
till 500 000 kronor, vilket kommer att rädda verksamheten med sina drygt 100
deltagare. De tre uppsagda ledarna kommer att få fortsätta sitt arbete.

Verksamheten för Studieförbundet Vuxenskolan har påverkats av
coronapandemin med minskade intäkter på drygt 2 miljoner kronor. Därför
tvingades man för en dryg månad sedan säga upp ledarna och berätta för
deltagarna att verksamheten kanske skulle läggas ner.

Kulturnämnden, under ledning av Linda Eskilsson (MP), kommer nu besluta om
ett engångsbidrag på 500 000 kronor för att rädda Esters musikverksamheter ur
krisen.

- Det är en väldigt bra och viktig verksamhet för en målgrupp som inte har
samma möjligheter som andra att kunna spela musik tillsammans. Därför har jag
arbetat för att kunna rädda verksamheten, och jag är glad att vi har kunnat hitta
de pengar som behövs, säger Kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP).

- Jag har aldrig gett upp hoppet, så jag har jobbat på för att lösa situationen.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning är för viktig för att behöva
läggas ner. Vi ansökte om ett stöd från Kulturnämnden, och jag är oerhört glad
över Linda Eskilssons, men även flera andra politikers, stora personliga
engagemang för Esters musikverksamheter, säger Fredrik Sjöberg,
avdelningschef på SV Uppsala län.

Esters musikverksamheter består av sju band, en kör, flera sånggrupper samt
MING-musik, allt anpassat för personer med funktionsnedsättning.
Verksamheten pågår normalt varje vecka i musiklokalerna i Håga by och är
mycket populär hos målgruppen och dess publik.

Esters Musikverksamheter bildades 2007, ur en verksamhet för målgruppen som
ABF då lade ned. Den har därefter utvecklats till drygt dubbla antalet deltagare.
Ted Dluzewski mottog 2009 kommunens hedersmedalj för sitt arbete med musik
för funktionshindrade och 2019 tilldelades han och hustrun Maria Dluzewska,
musikpedagog på Esters Musik, Kultingpriset.

För mer information kontakta:

Fredrik Sjöberg
Avdelningschef SV Uppsala län
0723-10 13 75
fredrik.sjoberg@sv.se

Linda Eskilsson
Kommunalråd (MP), ordf. i Kulturnämnden
072-222-73 31
linda.eskilsson@uppsala.se