Tillbaka

Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige.

Information gällande Corona/Covid19 och kursen Min Säkerhet
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer angående sammankomster i Coronatider. I vissa geografiska regioner har vi på grund av Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner pausat säkerhetsutbildningarna. I områden där Covid19 har en långsammare spridning fortsätter vi med kurserna, men med fortsatt Corona tänk. Vi fortsätter att hålla avstånd, tillämpa skärpt handhygien, samt att man stannar hemma om man inte är frisk. Vi ställer om snabbt när läget förändras, vi tar det säkra före det osäkra.

För att anmäla intresse till utbildningen kontaktar ni oss.

För mer kontakt och mer information klicka HÄR

Kontakt Uppsala län:
Caroline Ullman
Direkttelefon: 018-10 23 81
caroline.ullman@sv.se

Uppdaterad 2020-11-09