Lättläst version saknas
Tillbaka

Projekt Trots allt!

Sedan hösten 2019 pågår Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Trots allt! som vänder sig till föräldrar som har barn 4-12 år med trotsproblematik.

I projektet vill Attention tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan erbjuda stöd- och samtalsgrupper för föräldrar för att bättre klara alla de föräldrautmaningar som följer, också dem i kontakten med förskola/skola, familj, släkt, vänner, grannar, vård- och stödinsatser, myndigheter mm samt sprida kunskap.

Fokusgrupper genomförs i Uppsala och Stockholm för att få underlag för ett studiematerial och en enkät har genomförts inom Attention, 560 föräldrar har svarat. Rapport skrivs nu.

Pilotstudiecirklar kommer att genomföras i Uppsala under 2020.
Har du äldre barn och har erfarenheter av trotsproblematik? Vill du leda en studiecirkel?

Kontakta Anna-Maria Lundberg
anna-maria.lundberg@sv.se

Läs mer om projektet HÄR