Lättläst version saknas
Tillbaka

SV Uppsala län 10 år

För tio år sedan, den 1 april 2011, bildades Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län. Den nya avdelningen kom till genom en sammanslagning av fyra SV-avdelningar: Uppsala, Enabygden, Östhammar och Almunge-Knutby. Avdelningen tog också över det regionala ansvaret för Uppsala län från SV Region Stockholm-Uppsala.

Tanken med den nya organisationen var att vi skulle kunna säkra verksamheten i hela Uppsala län. Då fanns det några ”vita fläckar” på SV-länskartan där vi inte längre hade verksamhet. Tio år tidigare var vi tio avdelningar i länet, och nu fanns bara fyra kvar. Verksamheten och bidragen minskade år för år, så något måste göras. Samtidigt fanns det en oro för hur det skulle gå för de mindre avdelningarna. Skulle centrala Uppsala sluka alla resurser? Skulle vi få behålla någon verksamhet i min kommun? Kommer kontoren i Östhammar och Enköping att stängas?

Nu har vi ett resultat efter de första tio åren. Oron kom på skam!

Verksamheten i hela länet har ökat med 48% mellan 2011 och 2019 (2020 går inte att jämföra med p g a coronan). Vi har ökat i samtliga kommuner. Vi har mer än fördubblat verksamheten i Enköping, Tierp, Håbo, Heby och Älvkarleby. Personalstyrkan har fördubblats, från 9,4 tjänster till 20 idag. Vi har kontoren kvar i tre kommuner (Uppsala, Enköping och Östhammar), och två egna verksamhetslokaler utöver det (Uppsala och Håbo).

SV Uppsala län kan lägga de första tio åren bakom sig med stolthet. Tack vare engagerade medarbetare och cirkelledare har vi gjort de första tio åren till en framgångssaga. Nu siktar vi vidare framåt!