Fakturaadress

SV Uppsala län
Enhet 1934
FE7326 Scancloud
831 90  ÖSTERSUND

Fakturor mailas till faktura@sv.se

(OBS! SV har krav på att referens ska anges på fakturan - samt att det tydligt framgår vad fakturan gäller. Saknas information kan fakturan komma att skickas tillbaka för komplettering med betalningsförsening som följd. SV accepterar inga förseningsavgifter som följd av en ofullständig faktura. Vi accepterar inte heller faktureringsavgifter.)

Organisationsnummer: 802458-6029
Bankgiro: 5807-0178

Uppdaterad 2021-08-25