Svenska för föräldralediga

Syftet med statsbidraget är att verksamheten ska bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket. Insatserna ska i huvudsak rikta sig till kvinnor, 18 år och äldre, som är utrikes födda och folkbokförda i Sverige vars huvudsakliga sysselsättning är omsorg om egna barn.

SV Uppsala Län har börjat arbeta med att erbjuda studiecirklar och kulturprogram i Svenska för föräldralediga i fyra av länets kommuner samt erbjuder även digitala kurser som riktar sig till föräldralediga i hela landet. Vi samverkar med Knivsta kommun, Håbo kommun, Uppsala kommun och Enköpings kommun för att nå ut till presumtiva deltagare. Vi håller dessutom på att etablera samverkan med öppna förskolor runt om i länet.

I Enköpings kommun kommer vi att finnas regelbundet på Öppna förskolan så fort deras verksamhet tillåter träffar inomhus. Vi kommer att erbjuda cirklar och kulturprogram på plats i lokalerna i Enköping. Genom vårt projekt “SIGNE” som pågår just nu har vi även tillgång till en stor målgrupp som redan nu även deltar i cirklar för Svenska för föräldralediga.

I Knivsta har vi etablerat projektet “Svenska med Baby” som vänder sig till utrikesfödda mammor. I samband med detta projektet erbjuder vi deltagarna även studiecirklar i Svenska för föräldralediga.

Vi har även en digital föreläsningsserie på gång som är baserat på boken “Swedish for Parents” av Sarah Campbell. Denna föreläsningsserie vänder sig till föräldralediga utrikesfödda kvinnor i hela landet.

I Uppsala kommer vi att erbjuda cirklar i Svenska för föräldralediga på plats i våra lokaler på Kungssängsgatan 12 och på Gränby Jobb- och Utbildningscenter.

 • Swedish for Parents - What can you expect from “förskola”?

  Ort Uppsala
  Pris 0 Kr
  Start 2022-09-29
  Läs mer
 • Swedish for Parents - What can you expect when sending your child to a Swedish school?

  Ort Uppsala
  Pris 0 Kr
  Start 2022-10-06
  Läs mer
 • Swedish for Parents - What can you expect from “förskola”?

  Ort Uppsala
  Pris 0 Kr
  Start 2022-11-17
  Läs mer
 • Swedish for Parents

  Ort Distans
  Pris 0 Kr
  Start 2022-09-07
  Läs mer
 • Swedish for Parents - Healthcare and development check-ups (BVC)

  Ort Uppsala
  Pris 0 Kr
  Start 2022-12-01
  Läs mer
 • Swedish for Parents - Organising play dates and connecting to other families

  Ort Uppsala
  Pris 0 Kr
  Start 2022-11-03
  Läs mer