Lättläst version saknas

Språknivåtest

Nivåskalans olika steg

Nivåskalan är indelad i 6 steg.

  • A1 - på denna nivå har du ytterst begränsade kunskaper och är näst intill nybörjare.
  • A2 - du har fortfarande relativt lite kunskaper.
  • B1 - du börjar få grepp om språket och du kan uttrycka dig ganska bra i vissa sammanhang.
  • B2 - du har goda kunskaper.
  • C1 och C2 - är avancerade nivåer. Befinner du dig på dessa nivåer har du ofta studerat språket på universitet eller motsvarande. Du talar och skriver språket obehindrat.

Tänk på att dina språkliga färdigheter, dvs muntlig och skriftlig förmåga, läs- och hörförståelse ofta inte ligger på samma nivå. Du kan t ex i engelska befinna dig på nivå B2 när det gäller muntlig förmåga och hörförståelse men på nivå B1 när det gäller läsförståelse och på nivå A2 när det gäller skriftlig förmåga.

Gör ett nivåtest

Känner du dig ändå osäker på vilken nivå du ska välja kan du göra ett nivåplaceringstest. Här nedan hittar du alla test i pdf-fomat. Bara att skriva ut och fylla i! Resultatet visar vilken nivå du ligger på.

Engelska

Grund
Mellan
Högre
Avancerad

Franska

Grund
Mellan
Högre
Avancerad

Italienska

Grund
Mellan
Högre
Avancerad

Spanska

Grund
Mellan
Högre
Avancerad

Tyska

Grund
Mellan
Högre
Avancerad