Vår cirkelledare Ingar Bruce

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan är mycket stolta över våra cirkelledare som bidrar med sin kompetens och erfarenhet till verksamheten vi bedriver. Särskilt för deras glädje och vilja att sprida sina kunskaper för det aktuella ämnet till andra.

Ingar Bruce är cirkelledare för Konst i Sävja (studiecirkel med Danmarks hembygdsförening) som är en grupp konstintresserade som tycker om att måla med teman inspirerade från närområdet och få inspiration från varandra och inbjudna gäster. När pandemin var ett faktum stod det klart att om gruppen skulle kunna fortsätta att måla tillsammans och ses så måste de ske digitalt på något sätt.

Ingar Bruce

"Initialt var det från början några deltagare som visade ganska stort motstånd, men ville man måla och få fortsatt inspiration så måste man se situationens allvar." berättar Ingar för oss.

Man bestämmer sig för att köra via Teams och det fanns en liten teknisk tröskel som dock ganska snart övervanns. När man ses digitalt måste man tänka lite annorlunda än man gör vid en fysisk träff.
"Det blir en del 'bollande' och har inte alltid slutat så som jag i egenskap av ledare först tänkte mig. Men så ska det ju vara i en cirkel."

Även om det digitala aldrig riktigt kan motsvara att ses på riktigt så finns det ju en del fördelar.
"Att sedan sitta och måla på bra plats själv jämfört med live i gruppen kan ha vissa fördelar. Tidspressen försvinner och man kan slippa bli störd. Dock förlorar man de spontana vänliga uppiggande kommentarerna."

Så länge pandemin fortgår planerar gruppen nu för att fortsätta ses digitalt den närmaste tiden framöver och i framtiden kanske till och med fortsätta med en mix av att ses digitalt och fysiskt.

Ingar är också engagerad i Danmarks Hembygdsförening och även där kör man sedan pandemins intåg sina evenemang, bl.a. sommarens konstutställning, via den digitala vägen.


Läs mer om Danmarks Hembygdsförening och deras aktiviteter HÄR


"Tacksam för att jag hittade denna digitala konstgrupp..." 
Citat deltagare Konst i Sävja