Bildskolan Pilen

Tillsammans med Bildskolan Pilen arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan i Arvika/Eda kurser i teckning, måleri, färg och form för barn och unga i åldrarna 5-15 år. Vi vill ge barn och unga möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig själv genom konst och skapande.

Kurserna Skapande Verkstad är studiecirklar i måleri, färg och form för barn i åldrarna 5-9 år. I kursen använder vi, utvecklar och fördjupar våra kreativa förmågor i en skapande verkstad. Vi tecknar, målar och skulpterar i olika material och tekniker som till exempel akvarell, akrylfärg, pastellkritor, lera och gips.

Kurserna Teckning, måleri och skulptur är kurser för dig som går på mellanstadiet eller högstadiet och som vill prova på att använda olika måleritekniker och skulptera i lera. Vi använder oss av olika tekniker i gips, teckning, bild och skulptur. Välkommen att stärka din kreativitet med hjälp av olika tekniker!

Kursstart sker i början av varje termin och när det går att anmäla sig till kurserna hittar du dem här.