Tillbaka

En lyckad integrationssatsning går in på sitt tredje år

After school är ett samarbete mellan Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan Värmland som ger både nyanlända och svenska ungdomar mellan 16 - 20 år möjlighet att träffas efter skolan. Där erbjuds både middag och föreläsningar med samhällsinformation. 

Projektet har lyckats både engagera och utbilda ungdomar med hjälp av kompetenta föreläsare och relevanta samhällsämnen. Projektidén att erbjuda ungdomarna ett mål mat efter skolan gav ett effektivt deltagarengagemang, många ungdomar blev lockade att komma och delta på träffarna.

Projektet startade hösten 2018 i Kristinehamn och kunde efter första året, som blev en succé, fortsätta i sex kommuner under 2020; Karlstad, Forshaga, Filipstad, Säffle, Årjäng och Arvika.

Under hösten 2020 fick projektet ställa om till digitala träffar:
2020 blev ett speciellt år, ett år med många prövningar och utmaningar som vi inte hade med i beräkningen när vi började planera för After school Värmland. Men med hjälp av påhittiga lösningar, fantastiska cirkelledare och många engagerade frivilliga, så har vi trots rådande pandemi lyckats hålla samman grupperna som numera träffas digitalt.

Under sommar och höst 2020 har After school pågått i 9 kommuner med totalt 10 grupper: Karlstad, Karlstad/Våxnäs, Arvika, Kristinehamn, Säffle, Forshaga, Storfors, Filipstad, Årjäng och Grums.

Totalt har After school Värmland haft 151 sommar-/höstträffar under 2020 där ett genomsnitt på cirka 15 ungdomar deltagit per träff plus många frivilliga. 19 av dessa föreläsningar har skett digitalt, något som blev en lösning för att fortfarande kunna ”träffas” under rådande pandemi.

Dessa digitala träffar har visat sig fungera som ett bra alternativ, och trots att vi vet att många ungdomar längtar tills vi kan träffas på plats igen, så har deltagarantalet på de digitala träffarna varit samma som tidigare.

Ungdomarna har fått en meningsfull mötesplats, med stöd från vuxna som också funnits där som hjälp vid eventuella problem och utmaningar. Genom att äta middag tillsammans efter varje träff har grupperna fått en mycket fin sammanhållning och samtalen har berört både stora och små saker.

Projektet har också förmedlat ett flertal viktiga kontakter, exempelvis genom olika föreläsare, till personer (organisationer, privatpersoner och myndigheter) som kan hjälpa ungdomarna med diverse stöd och problem, kontakter som kan tyckas meningsfulla för ungdomarna att känna till om var de kan vända sig när de behöver hjälp.

De tio ungdomar ur målgruppen som har arbetat som lokala cirkelledare i respektive After school-grupp har växt mycket i sin roll som ledare. De har fått många, nya erfarenheter och har tagit ett stort ansvar för projektet lokalt. De har gjort ett beundransvärt jobb i att samla sina grupper och ställa om till både utomhusträffar och digitala träffar.

Vi har under projekttiden haft ca totalt 600 After school-träffar och lika många föreläsningar.

Under perioden januari - mars 2021 har vi hittills genomfört totalt 63 digitala After School-träffar. Vi har bjudit in olika yrkespersoner som berättat för ungdomarna om varför de valde det yrke som de har. Vi har bjudit in både kvinnliga och manliga poliser.
Vi har även bjudit in en person som berättar om ett jobb som projektledare för stora idrottsevenemang. Föreläsningarna har haft olika teman, bland annat:

  • Civilförsvarsförbundet - Hemberedskap under kris och pandemin
  • LO - varför man ska vara medlem i facket
  • Swedbank - Hur ungdomarna kan spara pengar genom att planera sin ekonomi
  • Olika personer som jobbar psykiskohälsa har pratat med ungdomar om hur man hanterar stress
  • Migrationsverket - nya gymnasielaget
  • Konsumentverket - om konsumentsreglar

Tidigare verksamhet
Hösten 2019 genomfördes projekt After School med verksamhet i tio värmländska kommuner. Verksamheten har fungerat bra i samtliga och både ungdomar, cirkelledare, volontärer och föreläsare har gett positiv feedback till projektledarna Rani Thayaparan och Olivia Mortensen.  Deltagarna har fått möjlighet att tillsammans diskutera de ämnen som föreläsaren tar upp och det har hittills handlat exempelvis om mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor, hedersvåld, krisberedskap med mera. Allt är kostnadsfritt.

2019 genomfördes 14 träffar per kommun och totalt 140 föreläsningar med mycket goda resultat! Tack vare projektets geografiska spridning och samarbete med andra organisationer och myndigheter kunde cirka 200 unika deltagare nås.

Samarbetet med SV Värmland är framgångsrikt
Samarbetet med SV Värmland var framgångsrikt redan från början eftersom det gav möjligheten att anställa en lokal cirkelledare ur målgruppen i varje kommun. Cirka 15 av ungdomarna gick cirkelledarutbildning hos SV Värmland. Genom det fick projektet engagerade ledare och hade lättare att nå ut till målgruppen.

Fördjupad integration och ökad förståelse för det svenska samhället
Ämnena som föreläsarna tagit upp är viktiga för målgruppen och ungdomarna har bekräftat att de annars inte pratar om dessa ämnen, varken i skolan eller hemma.

- Integration betyder att kunna följa svenska lagar och regler och att vi ska leva tillsammans i ett väl fungerande samhälle, säger Rani Thayaparan, projekledare för After school och fortsätter: - Därför är det viktigt att nyanlända ungdomar får rätt information om hur det svenska samhället fungerar, och vilka lagar och regler som gäller.

Informationen de fått har väglett dem att möta olika typer av samhällsutmaningar i det svenska samhället. Ungdomarna har visat en stor nyfikenhet för ämnena, vilket i sin tur har lett till meningsfulla diskussioner. De har upplevt att de fått en bra mötesplats och har haft stöd av vuxna volontärer från Röda Korset som funnits på plats och hjälpt till vid eventuella problem och utmaningar.

Projektet har även förmedlat ett flertal viktiga kontakter till personer (organisationer, privatpersoner och myndigheter) som kan stötta ungdomarna i diverse utmaningar. Det är kontakter som är viktiga att känna till, vem man ska vända sig om man behöver hjälp med något.

Många föreläsare från olika organisationer och myndigheter som exempelvis Agera Värmland, kommuner, räddningstjänsten, polisen och civilförsvarsförbundet, har visat en stor tacksamhet för att de fick möjligheten att vara med i projektet och på så vis nå så många ungdomar i Värmland. Efter en utvärdering önskade alla deltagare att projektet ska fortsätta och ungdomarna har gett en rad förslag på nya ämnen och aktiviteter inför fortsättningen det andra året.

- År 2020 inleddes arbetet med After school genom att de olika grupperna bildade föreningar. Där och då kunde vi fortsätta att stötta och lära ungdomarna att engagera sig i samhällsfrågor och bli en väl fungerande del av det svenska samhället, berättar Rani Thayaparan.

Genom det ekonomiska bidraget från Röda Korset nationellt och samarbetet med SV Värmland, som bland annat bidrog till deltidsanställning av en projektledare, blev projekt After school en lyckad satsning och pilotprojektet i Värmland lever vidare.

Affischen visar exempel på verksamhet från 2019:

Pressklipp om projektet:
https://www.vf.se/2020/06/17/peppat-infor-blaljusmatchen-tror-det-blir-fett-roligt/

https://www.arvikanyheter.se/2019/09/25/ungdomar-samlas-pa-after-school/

https://varmlandsbygden.se/after-school-varje-mandag/

https://sverigesradio.se/artikel/7367306

https://sverigesradio.se/artikel/7288834

https://rednet.rodakorset.se/nyheter/after-school--ett-lyckat-projekt-i-varmland/