Tillbaka

GRYM

Gränslösa Yngre Möten var ett treårigt projekt i Sunne som drevs av Studieförbundet Vuxenskolan med finansiering i huvudsak från Arvsfonden. Projektet avslutades i augusti 2016.

Om projektet
GRYMs syfte är att ge alla unga människor möjlighet att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till meningsfull sysselsättning.  Med andra ord få möjligheter och kunskaper till att inse att man kan påverka sin egen vardag.

Detta ska uppnås genom en rad aktiviteter och satsningar som utgår från de ungas egna behov och önskemål, samt att inspirera till att skapa sina egna aktiviteter. GRYM vänder sig till alla unga, där målet är att man ska känna sig välkommen oavsett ursprung, sysselsättning eller social tillhörighet. För att nå så många som möjligt arbetar vi tillsammans med flera unga intressegrupper, bland annat Ungdomsrådet, SMS- gruppen, ensamkommande unga och Café Megafon. Vi hoppas, genom att synas på sociala medier och kampanjande ute bland skolor, att vi under projektets gång kommer att nå ut till ännu fler unga upp till 25 år.

Projektet har tre ben; gemenskap, sysselsättning och ett sundare liv:
•    Gemenskap under och utanför våra aktiviteter på våra mötesplatser.
•    Sysselsättning och inspiration till att växa som individ, förmedla kunskap och väcka intresse för studier, kultur, arbete samt att starta egna aktiviteter.
•    Sundare liv för att stärka självkänsla, självförtroende och hälsa.

Den dagliga verksamheten kretsar kring våra två mötesplatser.  På Café Megafon i Sunnes centrum hålls inspirationscafé med föreläsningar, där ungdomarna är aktiva i alla led: planering, genomförande och utvärdering. Kaffekurs med Fairtrade fokus, skrivarverkstad, stickgraffiti och toleransfika är något av vad vi startar med. Den andra mötesplatsen ligger i nära anslutning till skola, ungdomsmottagning och SFI och är vårt ”Demokraticentrum”. Där kommer det att bildas en ”kreativ verkstad” med ett brett utbud av möjligheter till skapande.  Vi tror på att kreativa tankar och handlingar gör oss gladare och modigare och därmed är de stärkande av vår självkänsla.

Under projektets gång kommer ungdomarna även få möjligheter att delta i ledarutbildning inom SV.

Se filmen om projektet här.


 

 

Lene Olsson

   Projektledare
  0565-401 05
  lene.olsson@sv.se