Tillbaka

Hållbar konsumtion med mervärden och minskad klimatpåverkan

Projektet har syftat till att uppmärksamma hur vi som konsumenter kan göra någonting åt klimatförändringarna i världen. Projektidén innebar att motivera till en mer hållbar konsumtion i grupper med olika teman; mat, transporter och bostaden.

Inom projektet tog vi fram konceptet Biffen, Bilen och Bostaden, där testgrupper deltog i studiecirklar för att få inspiration och lära sig mer om vad den enskilda individen kan göra för att minska sin klimatpåverkan.  Vi genomförde också föreläsningar och prova-på-aktiviteter samt deltog på olika mässor runt om i Värmland, där vi bland annat genom enkäter spred kunskap och information om hållbar konsumtion.

En framgångsfaktor i projektet har varit att engagera kompetenta och engagerade cirkelledare som inspiratörer och ambassadörer i testgrupperna. Dessa personer har både hjälpt till med rekrytering av deltagare och deras arbete med att lyssna in deltagarnas intresseområden har bidragit till att testgrupperna har kunnat genomföra sin verksamhet på ett uppskattat sätt.  De största utmaningarna låg i att intressera privatpersoner att delta i studieverksamheten, vilket enligt vår bedömning kan bero på att frågeställningarna är allmänna och klimatförändringarna än så länge uppfattas som avlägsna.

Läs projektets slutrapport här (öppnas som pdf i nytt fönster) 


 

 

Anders Heimer
Projektledare
054-402 01 31
anders.heimer@sv.se