Tillbaka

Hållplats bygdegård

Genom projektet Hållplats Bygdegård vill SV Värmland skapa mötesplatser på landsbygden där individer får tillfälle att växa, känna delaktighet och möjlighet att komma närmare sina drömmar. Projektets huvudsakliga verksamhet sker på landsbygden i samarbete med bygdegårdar och andra föreningar. 

I samverkan med föreningarna anordnas cirklar och inspirationsträffar på olika teman, tex "Hälsa och stresshantering", "På väg mot vidare studier", "Nya kompetenser för extra försörjning" och" Min idé". Det är projektets deltagare som i samråd med projektmedrbetarna och samverkansparter väljer ut vilka teman som vi ska erbjuda på respektive ort. Den lokala förankringen och deltagarnas behov är centrala i fastställande av utbud.

Verksamhet ska bedrivas i Arvika, Eda, Sunne och Säffle kommuner.

Här kan du läsa mer om den verksamhet som genomförs våren 2021

Projektet genomförs med stöd av Leader Växtlust och europeiska socialfonden.
För mer information, kontakta SV Värmland 010-490 11 00, varmland@sv.se

EU flagga o Leader.jpg