Lättläst version saknas
Tillbaka

Jämställd folkbildning

Jämställd folkbildning är ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att skapa en folkbildning på lika villkor för alla, oavsett könstillhörighet eller könsidentitet.

Projektet är en förstudie som ska resultera i en utbildningsmodell som är tänkt att ge kunskap och verktyg till personal, cirkelledare, kulturprogramsarrangörer och övriga knutna till SV Värmland att arbeta normkritiskt och jämställt i sitt ledarskap och arrangörskap. Målet är att SV ska kunna erbjuda ett jämställt utbud av folkbildning och i förlängningen kunna bidra till en mer jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen.

Modellen har en normkritisk utgångspunkt och sprider kunskap om jämställdhet och normkritik, ger målgruppen en ökad förståelse för vad jämställdhet är samt ger praktiska verktyg för att motverka de normer som reproducerar skillnaden i makt och inflytande mellan könen.

Förstudien är finansierad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och pågår augusti 2017-juni 2018, med sikte på att utbildningen i nästa fas ska kunna vidareutvecklas, implementeras och spridas.

Projektgruppen består av Sara Falkstad, Anna Elgh och Lisa Lyckborn.

 

   

 


 

   

Sara Falkstad
Projektledare
072-207 26 60
sara.falkstad@sv.se