Tillbaka

Kultur för fred och samexistens

Projektet har som målsättning att stärka målgrupperna och lokalsamhället i allmänhet för att upprätta en fredskultur och samexistens, skapa möjligheter för att förbättra mänskliga rättigheter, jämställdhet, livsmedelssäkerhet, familjernas ekonomi och ett hälsosamt och aktivt liv.

Vi arbetar med folkbildningsmetoder för att stärka sju föreningar som aktiva parter i det civila samhället i regionen Huila i Södra Colombia. Var och en av föreningarna har sin tydliga inriktning. Fyra föreningar är sammanslutningar av lantbrukare som bedriver odling och viss förädling av kaffe (Agromezon och Alto Troja) respektive kakao (Asprocaeco och AgroAgrizona) på landsbygden i kommunerna Baraya och Neiva. Respektive förening har omkring 25 familjer som är medlemmar.

Tre föreningar bor och lever i den relativt stora staden Neiva. En förening (Globo Verde) består av ungdomar som studerar på universitetsnivå och som har ett stort samhälls- och miljöintresse. Den andra föreningen från Neiva är en kulturförening med ungdomar som medlemmar. Föreningen (Corporación Alegrias Circenses) verkar i en av de fattigaste stadsdelarna och den ordinarie verksamheten handlar om att lära sig och presentera cirkuskonster samt dans och teater. Den tredje föreningen (AINY) är ett inköpskooperativ som både köper in och förmedlar råvaror från närområdets lantbrukare och bedriver informationsverksamhet om hållbar utveckling.

En av tankarna med projektet är att skapa kontakter och allianser mellan landsbygden och staden. Syftet är dels att kontakterna mellan människor från olika delar av samhället ska bidra positivt i fredsprocessen och dels att lantbrukargrupperna ska kunna sälja sina produkter direkt till grupperna från staden som konsumenter. Ambitionen är att skapa starka band mellan grupperna som leder till skälig betalning till lantbrukarna och rimliga prisnivåer för konsumenterna som också får möjlighet att äta livsmedel som producerats på miljömässigt bra metoder.

Sammanfattning
Lyssna till Anders Heimer som ger en kortare inledning av projektet. Ca 7 minuter.

Inspelad föreläsning
Föreläsning om projektet. Med Anders Heimer, ca 30 minuter.

In english
Här finns projektet presenterat på engelska  www.culture-for-peace.com

Fler filmer som beskriver arbetet
Här finns fler filmer från projektarbetet i Colombia

Tips!
Läs gärna mer om Colombias historia där bakgrunden till flera av videofilmerna får en förklaring.
Klicka här och få mer information om Colombia.

Projektet och allt material har producerats med stöd av medel från Forum Civ via SIDA/Sverige men SIDA ansvarar inte för något innehåll för innehållet.

Deltagarna berättar om arbetet i projektet

 • Deltagarna berättar om arbetet i projektet

  Filmen är en sammanfattning och introduktion av projektet "Kultur för fred och samexistens" och berättar om arbetet med att stärka sju föreningar i regionen Huila i Södra Colombia.

Corporación Alegrias Circenses

 • Corporación Alegrias Circenses

  Föreningen Corporación Alegrias Circenses består av ett stort antal ungdomar mellan 12 och drygt 20 år. De flesta är mellan 15 och 20 år. Föreningen verkar i en av de fattigaste stadsdelarna i provinshuvudstaden Neiva. Ungdomarna lär sig cirkuskonster, dans och teater.

Agromezon

 • Agromezon

  Föreningen Agromezon är en sammanslutning av lantbrukare som bedriver odling och viss förädling av kaffe på landsbygden i kommunen Neiva, Colombia. Agromezon har omkring 25 familjer som är medlemmar. De bedriver småskaligt lantbruk och odlar även platano och banan som viktiga grödor.

Colectivo Globo Verde

 • Colectivo Globo Verde

  Ungdomar i föreningen Colectivo Globo Verde berättar om arbetet och vad de lärt sig när de arbetat i projekt "Kultur för fred och samexistens". Globo Verde består av ungdomar som studerar på universitetsnivå och som har ett stort samhälls- och miljöintresse.