Tillbaka

Läsglädje inom SFI

Under tre år, 2013 till och med 2015, beviljades vi statsbidrag för att utveckla SFI. Syftet med projektet var att motivera våra deltagare till att läsa, och att känna glädje i att läsa. Läsglädje har genomsyrat hela undervisningen genom högläsning, boksamtal och samarbete mellan elev, lärare, modersmålsstödjare och bibliotekarie.
Många av våra deltagare tyckte att det var svårt att gå till biblioteket och hitta en lämplig bok. Därför ville vi skapa ett bemannat bokrum på skolan, för att kunna erbjuda en första kontakt med svensk litteratur.