Tillbaka

På lika villkor

Integrationsprojektet på Lika villkor pågick mellan 1 april 2013 och 31 mars 2015 och vände sig till nyanlända utomeuropeiska kvinnor som kommit till Sverige som anhöriginvandrare.

Utgångspunkten har varit att ta tillvara deras erfarenheter och anpassa kursen efter deras behov. I projektet har en metod med dramapedagogik testats för att ge fördjupad reflektion, aktivitet och lärande. Detta har varit mycket populärt hos deltagarna som under projektets gång fått stärkt självförtroende och dessutom fått möjlighet att träna på svenska språket på ett naturligt och lekfullt sätt.

– Den här kursen har fått mig att öppna upp mer och våga ta för mig och idag har jag fått fast anställning som personlig assistent i Kils kommun, säger Chimiddorj ”Chigi” Ramjin som deltagit i projektet.

Projektet har även syftat till att ge deltagarna viktig samhällsinformation. Kvinnorna själva har styrt vilken information de har velat ta del av och de har även genomfört en mängd olika studiebesök under dessa två år. Mänskliga rättigheter, arbetsliv, ekonomi och hälsa har varit centrala teman.

Projektet finansierades av Europeiska Integrationsfonden med medfinansiering från SV Värmland. Forskare och utredare från Cerut vid Karlstads universitet har utvärderat projektet.

Klicka här för att ladda ner projektets slutrapport.

Klicka här för att ladda ner Ceruts utvärdering av projektet. 

Klicka här för att ladda ner en folder om projektet.

Bilden är tagen från julfesten 2014, då alla deltagare fick en julklapp!