Tillbaka

Projekt Gemenskap

Under 2012-2014 drev SV Värmland projekt Gemenskap i Kristinehamn med stöd av Arvsfonden och Kristinehamns kommun. Projektet vände sig till mammor och barn som var nya i Kristinehamn och Sverige och syftade till att skapa delaktighet i lokalsamhället. Verksamheten har i första hand bedrivits genom cirkelverksamhet och utflykter lokalt och regionalt. Under projekttiden har ca 140 kvinnor och 100 barn (2-12 år) varit aktivt delaktiga i verksamheten. Deltagarna hade uppehållstillstånd i Sverige och sin kommunplacering klar. Det var viktigt då projektet syftade till att skapa delaktighet i det samhälle man har tänkt att bo i

Under projekttiden utvecklade vi också en modell för att arbeta med inkludering och delaktighet – modell gemenskap. Modell Gemenskap är en metod för att med delaktighet som ledord verka för att mammor och barn som är nya i Sverige och i synnerhet mindre orter ska känna delaktighet i lokalsamhället – gemenskap.

När känner man sig hemma i det samhälle man bor i?

Kanske när man:

  • Känner att man har en möjlighet att påverka sitt och sina barns liv?
  • Har en tillhörighet utanför hem och skola, en tid och plats där man känner att man kan göra något för sin egen skull och växa som människa?
  • Lärt känna andra människor på orten, kan utbyta erfarenheter, känner en samhörighet?
  • Vet hur samhället ser ut rent geografiskt och vet vad som finns att göra lokalt och regionalt?
  • Har tillräcklig kunskap och självförtroende för att ta del av vad samhället har att erbjuda?