Tillbaka

Teamwork

Projekt Teamwork vänder sig till ungdomar mellan 16 och 25 år och erbjuder träffar en gång i veckan med nätverkande och verktyg för att komma vidare till utbildning, arbete eller eget företagande. 
Genom träffarna får ungdomarna kontakt med olika resurser för att ta sig vidare till egenförsörjning på kort eller lång sikt och utbyta erfarenheter med varandra. 

 

Projektet syftar till att:

  • Skapa nätverk och verktyg för unga personers etablering i samhälle och på arbetsmarknad.
  • Skapa integrerade mötesplatser där ungdomar med olika bakgrund men likartade behov får stöd kring språk och att hitta vägen till egen försörjning.

Projekt Teamwork kommer att ha verksamhet i 8 av Värmlands 16 kommuner. Verksamheten består av veckoträffar där ungdomar, cirkelledare, föreläsare och volontärer från Röda Korset träffas i studiecirkelform om tre timmar vid varje tillfälle.

 

Innehållet i träffarna delas in i fyra teman:

  • Självkänsla och ledarskap
  • Gå vidare till studier
  • Söka jobb
  • Starta företag

Projektet är ett samarbete mellan Filipstads kommun, Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan Värmland och pågår 1 juni 2022 – 31 december 2022.

För mer information om projekt Teamwork, ta kontakt med Rani Thayaparan, SV Värmland via mail: rani.thayaparan@sv.se