Lättläst version saknas
Tillbaka

Unga leder unga

Projektet avslutades september 2018. Ladda ner slutrapport här.

Projektbeskrivning
Unga leder unga
arbetar för att ge unga i åldrarna 13-25 år möjlighet att utvecklas på sin fritid och skapa ökad jämställdhet inom målgruppen. Projektet vänder sig till ungdomar i Forshaga/Deje och kringliggande landsbygd och pågår under ett år från oktober 2017.

I projektet får deltagarna tillfälle att påverka sin fritid och självständigt organisera sig i demokratisk föreningsform med syfte att de ska få erfarenhet och bli trygga i att arbeta inom organiserad verksamhet, exempelvis föreningar och studiecirklar.

Deltagarna ska i projektet utveckla sitt ledarskap och få ökad kunskap om jämställdhet, arbete i projekt och föreningar samt hur man anordnar fritidsaktiviteter. Ungdomar som vill anordna ett arrangemang, en aktivitet, starta en studiecirkel eller förening erbjuds att delta i en ledarskapsutbildning som utgår från folkbildningsmetoder. Därigenom får de ökad kunskap om ledarskap, kommunikation och arbete i grupp samt utvecklas själva inom dessa områden.

Arbetet genomförs med avsikten att den verksamhet som skapas under året ska leva kvar även efter projektets slut. Fokus ligger därför även på att utveckla metoder som främjar en långsiktighet i ungas organisering på landsbygden. Projektet har också som mål att arbeta fram ett koncept som ska kunna tillämpas på andra orter och i kommande projekt.

Projektet finansieras av MUCF