Tillbaka

Ungt initiativ

Studieförbundet vuxenskolan Värmland har beviljats bidrag för att försöka hitta nya möjligheter att integrera ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden från Forshaga och Deje samt erbjuda dem arbetsstärkande aktiviteter och kunskapslyft i syfte att stärka varje persons möjlighet till en individuell bildningsresa.

Detta görs genom en förstudie under vilken ska arrangeras visionscaféer och temakvällar, besök på skolor och fritidsgårdar, samtal kring samarbete mellan kommun, föreningsliv, ideella organisationer, näringslivsgrupper, arbetsförmedling och övriga lokala påverkansgrupper.

Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar(16-24 år) i Forshaga kommun. Projektet genomförs huvudsakligen i Forshaga kommun och delvis i Uppsala. Verksamheten genomförs i samverkan med Forshaga kommun, ungdomsrådet i Forshaga, arbetsförmedlingen. Projektet är ettårigt.

Projektet avslutades i juni 2016.