Tillbaka

Hållbar utveckling för utsatta familjer på landsbygden i Colombia

SV Värmland driver flera små projekt med lokala bönder i Colombia och vår vision är att skapa en hållbar utveckling för utsatta familjer på landsbygden. Verksamheten är inriktad på ökad kunskap om kaffe, kakao, frukt- och grönsaksodling och gemensamma lösningar för både drift och försäljning. För att kunna sälja sina produkter behövs större volymer och för att kunna odla större volymer behöver bönderna bli bättre på att samarbeta med varandra. SV:s projekt verkar för att öka kunskapen om gemensamma lösningar samt stötta för att bygga nätverk.

Livet i Colombia har präglats av inbördeskrig och trots den pågående fredsprocessen är det fortfarande oroligt på flera håll i landet. Under det senaste året har ett stort antal sociala ledare mördats. Det är lokala föreningsledare som arbetar för demokrati och bättre levnadsförutsättningar för lokalbefolkningen, i motsats till olika väpnade narkotikakartellers kontroll av arbetskraft, som utsätts för hot och våld. Därför behövs insatser för att förebygga våld, minska fattigdom och öka livskvaliteten hos invånarna.

SV samarbetar med Grupo Asociativo Alto Troja, Agromezon, Asprocaeco och AgroArizona i kommunerna Neiva och Baraya, samt APCAP, Asociación de productores y comercializadores agropecuarios i kommunen Palestina som alla är verksamma i regionen Huila i södra Colombia.

SV Värmland samarbetar också med Corporación de Servicios Integrales Las Ceibas – Corpointegral Ceibas. Denna organisation består av 11 små bondeorganisationer, varav Agromezon och Asprocaeco ingår. Corpointegral Ceibas erbjuder tjänster inom jordbruksproduktion, transport, turism, hållbar förvaltning av naturresurser som sanering av vatten och trädplantering samt förädling av jordbruksprodukter.

Utbildning i ledarskap
Vi genomför en utbildningssatsning inom fyra tematiska områden och övning i ledarskap ingår som en viktig del i helheten:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.
  • Produktions- och marknadsfrågor samt certifiering.
  • Livsmedelssäkerhet, näringslära och hur det kan förbättra hälsan.
  • Organisation - att stärka föreningarna samt stärka samverkan i byarna, både socialt och ekonomiskt.

Vi arbetar för att hela bondefamiljen ska delta i utbildningen, inte bara männen utan även kvinnor och barn. Genom utbildningen vill vi stärka föreningarna så att de kan fungera som verktyg för att förbättra familjernas ekonomi.

SV introducerar trädjordbruk
Vi presenterar olika sätt för familjerna att öka sin produktion. Till exempel introducerar vi nu idén med trädjordbruk vilket innebär att det mellan varje odlingsrad planteras en rad träd. Dessa rader av träd håller ihop jorden bättre och underlättar så att inte odlingarna spolas bort av regnet. Att odla flera olika växtarter på samma plats på detta sätt gör också att risken för sjukdomar minskar.

SV-skogen
Den skogsbeklädda ytan i Colombia minskar kraftigt, vilket är bekymmersamt för klimatet då skogen behövs för att binda koldioxid som förhindrar den globala uppvärmningen. Tillsammans med föreningarna APROFRUSA och Grupo Asociativo Alto Troja planterar vi därför träd i SV-skogen i Colombia. Läs mer om SV-skogen här.

Anders Heimer hos oss på SV är nere i Colombia några gånger om året och bevakar projekten på plats. Läs ett brev från hans senaste besök i november 2019.

Culture for peace and coexistence

  • Culture for peace and coexistence

    Livet i Colombia har präglats av inbördeskrig och det är fortfarande oroligt på flera håll i landet. Därför behövs insatser för att förebygga våld, minska fattigdom och öka livskvaliteten hos invånarna. Här berättar några av bönderna vad projektet Culture for peace and coexistence betyder för dem.

Vill du bidra till projektet?

Genom en liten gåva kan du göra skillnad både för den enskilde bonden och för klimatet.
Din gåva bidrar till att fler träd planteras och att fler får ökad kunskap om ekologiskt jordbruk. Det bildas också fonder där det finns möjlighet att låna pengar för investeringar i reningsverk som behövs vid bearbetningen av olika grödor.

Swisha din gåva till SV Värmland: 1235148788
Ange Culture for peace and coexistence.