Yngve - en ledare med sting

Berätta lite om dig själv.
Jag har nyligen fyllt 75 år och är pensionär sen 10 år tillbaka. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som teleingenjör, säkerhets- konsult och internutbildare. Är biodlare sedan 1978. Startade år 2003 en enskild firma, med inriktning biodling och finsnickeri, som jag fort- farande driver.

Vilket ämne är du ledare i?
Jag har cirklar i biodling för både nybörjare och de som fortsätter samt snickarkurser för att göra en egen bikupa.

Vad är det bästa med att ha kurser och vara cirkelledare i SV Värmland?
Det bästa är den kunskap man får från deltagarna samt den sociala delen.

Att vara cirkelledare innebär att lära tillsammans och utbyta erfarenheter med deltagarna. Vad har det betytt för dig?
Det har bland annat lärt mig att ta tillvara på deltagarnas kunskaper och många idéer. Vi ger mycket till varandra.

Vilka kunskaper söker deltagarna oftast vid kursstart?
Hur man snabbt kan starta en biodling och om man kan ha en biodling i villaområden med mera.

Vad är deltagarna mest nöjda med i kursupplägget?
Att kursen består av en kombination av teori och praktik.