Framtidshopp i kulturen

Föreningen Framtidshopp i kulturen är en politisk och religiöst obunden förening som lär barn och ungdomar det arabiska språket. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bedriver föreningen verksamhet på flera orter i Värmland samt några andra orter utanför länet.

Framtidshopp i Kulturen är en förening som grundades i Karlstad 2017. Föreningen har verksamhet i Karlstad och sedan 2019 även i Dalarna. FIK har i samarbete med SV Värmland kurser i arabiska för barn och ungdomar. Syftet är att barn ska få lära sig läsa och skriva arabiska. För de deltagande barnen är arabiska ett hemspråk eller andra modersmål som barnen ofta kan prata men inte kan läsa eller skriva. Verksamheten är religiöst och politiskt obunden.
 
När barnen lär sig arabiska erbjuds föräldrarna delta i olika cirklar. De kan handla om allt ifrån insatser inom ramen för att minska den digitala klyftan och föräldrastödsinsatser.