2024-02-21

Demokratin är värd att värna

Debatt: Folkbildning kan bidra till byggandet av ett fritt och demokratiskt samhälle.

Debatt


Folkbildningen i bland annat studieförbunden kan bidra till ökad bildning och inbjuda flera att vara delaktiga i bygget av ett fritt och demokratiskt samhälle.


The Economist mätte 2022, via sitt dotterbolag Economist Intelligence Unit, tillståndet för demokratin i 167 länder och tog fram vad de kallar för ett demokratiindex. Resultatet är nedslående för demokratin.


Man fann att det fanns ”fullvärdig demokrati” i bara 24 länder (bland annat Sverige). "Demokrati med anmärkning” i 48 länder (bland annat USA). ”Hybridregimer” i 36 länder (bland annat Ecuador) och ”auktoritära regimer" i 59 länder (bland annat Kina). I år kommer det att vara val i ett stort antal länder. Risken är stor att demokratin ytterligare blir försvagad när högerpopulistiska krafter vinner allt större mark.


Under de senaste tio åren har antalet flyktingar i världen fördubblats. I dag finns det 110 miljoner flyktingar som flyr från miljöer i sina hemländer där de har svårt att kunna leva och utvecklas. Vi borde verka för att allt flera länder inför demokratiska statsskick.


Det ska finnas skolor för flickor och pojkar, hälso- och sjukvård för alla samt ett rättssystem som verkar självständigt. Att fullt ut acceptera resolutionen om mänskliga rättigheter, i synnerhet i en alltför omänsklig värld. Detta vore ett viktigt bistånd att ge till många länder. Men vilka odemokratiska länder och diktaturer vill ta emot ett sådant bistånd?


För att stärka demokratin globalt så måste vi vinna kampen lokalt. För de som nu tvekar om demokratins möjligheter vill vi visa att vi är många som i dag värnar om demokratin som det bästa statsskicket. Folkbildningen i bland annat studieförbunden kan bidra till ökad bildning och inbjuda flera att vara delaktiga i bygget av ett fritt och demokratiskt samhälle.


Du behövs i denna process. Engagera dig i ett politiskt parti, gå med i en studiecirkel i ett studieförbund eller i en förening som du känner sympati för. Din kraft och engagemang behövs. Vi anser att demokratin måste värnas, här och nu!


Gert Ohlsson

Ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan Värmland