2024-02-11

SV Värmland undertecknar deklarationen för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige. Vårt demokratiska styrelseskick har haft en helt avgörande betydelse för vårt lands historia, utveckling och välstånd.

Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga historia. Samtidigt ska vi minnas att kampen om vem som ska inkluderas i demokratin har fortsatt långt efter 1921. Att fortsätta utveckla demokratin är nödvändigt idag, liksom det var för 100 år sedan.


Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.


Ett av folkbildningens grundläggande uppdrag är att värna om demokratin och SV Värmland har undertecknat demokrati-deklarationen där vi åtar oss följande:


"Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:


• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet


• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin


• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt


Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden.

Demokratin får aldrig tas för given."


Bild: Ulf Jonsson, avdelningsordförande, undertecknar deklarationen för en stark demokrati.