Tillbaka

En lyckad integrationssatsning går in på sitt tredje år

After school är ett samarbete mellan Röda Korset och Studieförbundet Vuxenskolan Värmland som ger både nyanlända och svenska ungdomar mellan 16 - 20 år möjlighet att träffas efter skolan. Där erbjuds både middag och föreläsningar med samhällsinformation. 

Projektet har lyckats både engagera och utbilda ungdomar med hjälp av kompetenta föreläsare och relevanta samhällsämnen. Projektidén att erbjuda ungdomarna ett mål mat efter skolan gav ett effektivt deltagarengagemang, många ungdomar blev lockade att komma och delta på träffarna.

Projektet startade hösten 2018 i Kristinehamn och kunde efter första året, som blev en succé, fortsätta i sex kommuner under 2020; Karlstad, Forshaga, Filipstad, Säffle, Årjäng och Arvika.

Under hösten 2020 fick projektet ställa om till digitala träffar, vilket fortsätter under 2021 och de tre första månaderna kommer 10 grupper i 9 kommuner träffas vid 7 träffar var vilket resulterar i 70 digitala träffar. Först ut i år var After school-gruppen i Kristinehamn som arrangerade en föreläsning med en kvinnlig polis.

Hösten 2019 genomfördes projekt After School med verksamhet i tio värmländska kommuner. Verksamheten har fungerat bra i samtliga och både ungdomar, cirkelledare, volontärer och föreläsare har gett positiv feedback till projektledarna Rani Thayaparan och Olivia Mortensen.  Deltagarna har fått möjlighet att tillsammans diskutera de ämnen som föreläsaren tar upp och det har hittills handlat exempelvis om mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor, hedersvåld, krisberedskap med mera. Allt är kostnadsfritt.

Med 14 träffar per kommun genomfördes totalt 140 föreläsningar med mycket goda resultat! Tack vare projektets geografiska spridning och samarbete med andra organisationer och myndigheter kunde cirka 200 unika deltagare nås.

Samarbetet med SV Värmland var framgångsrikt eftersom det gav möjligheten att anställa en lokal cirkelledare ur målgruppen i varje kommun. Cirka 15 av ungdomarna gick cirkelledarutbildning hos SV Värmland. Genom det fick projektet engagerade ledare och hade lättare att nå ut till målgruppen.

Fördjupad integration och ökad förståelse för det svenska samhället
Ämnena som föreläsarna tagit upp är viktiga för målgruppen och ungdomarna har bekräftat att de annars inte pratar om dessa ämnen, varken i skolan eller hemma.

- Integration betyder att kunna följa svenska lagar och regler och att vi ska leva tillsammans i ett väl fungerande samhälle, säger Rani Thayaparan, projekledare för After school och fortsätter: - Därför är det viktigt att nyanlända ungdomar får rätt information om hur det svenska samhället fungerar, och vilka lagar och regler som gäller.

Informationen de fått har väglett dem att möta olika typer av samhällsutmaningar i det svenska samhället. Ungdomarna har visat en stor nyfikenhet för ämnena, vilket i sin tur har lett till meningsfulla diskussioner. De har upplevt att de fått en bra mötesplats och har haft stöd av vuxna volontärer från Röda Korset som funnits på plats och hjälpt till vid eventuella problem och utmaningar.

Projektet har även förmedlat ett flertal viktiga kontakter till personer (organisationer, privatpersoner och myndigheter) som kan stötta ungdomarna i diverse utmaningar. Det är kontakter som är viktiga att känna till, vem man ska vända sig om man behöver hjälp med något.

Många föreläsare från olika organisationer och myndigheter som exempelvis Agera Värmland, kommuner, räddningstjänsten, polisen och civilförsvarsförbundet, har visat en stor tacksamhet för att de fick möjligheten att vara med i projektet och på så vis nå så många ungdomar i Värmland. Efter en utvärdering önskade alla deltagare att projektet ska fortsätta och ungdomarna har gett en rad förslag på nya ämnen och aktiviteter inför fortsättningen det andra året.

- År 2020 fortsatte vi arbetet med After school genom att de olika grupperna bildade föreningar. Där och då kunde vi fortsätta att stötta och lära ungdomarna att engagera sig i samhällsfrågor och bli en väl fungerande del av det svenska samhället, berättar Rani Thayaparan.

Genom det ekonomiska bidraget från Röda Korset nationellt och samarbetet med SV Värmland, som bland annat bidrog till deltidsanställning av en projektledare, blev projekt After school en lyckad satsning och pilotprojektet i Värmland lever vidare.