Transport

Båtpraktik intyg - Dag
Till skillnad från våra andra kurser där vi håller till i SVs lokaler är det här en praktisk utbildning som tar med er ut i båt på Vänern.

Båtpraktikintyg Dag ett intyg som visar att innehavaren efter prövning visat sig ha tillräcklig praktisk förmåga att hantera en fritidsbåt i olika situationer som kan härledas till de förhållanden som utgör grund för förarintyg (FörI) och kustskepparintyg (KustI).

Båtl (dager) rekommenderas för den som erhållit förarintyg.
BåtI (dager) är ett förkunskapskrav för den som ska prövas för kustskepparintyg
BåtI (mörker) rekommenderas för den som erhållit kustskepparintyg.

Prövningen genomförs som ett kombinerat utbildnings- och förhörstillfälle där teoretiska kunskaper som tidigare godkänts vid förhör till förarintyg och kustskepparintyg omsätts till praktiskt handhavande i naturlig miljö.

Prövningen omfattar bl a praktisk navigering, hantering av materiel ombord, knopslagning samt olika typer av manövrering både fritt till sjöss och i samband med förtöjning/losskastning.

1. Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm).
2. Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral).
3. Läsa sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.
4. Styra efter kompass, mot utpekat styrmärke och i enslinje.
5. Navigering i utprickat och outprickat farvatten.
6. Utföra lägesbestämning utan hjälp av elektroniska navigeringshjälpmedel.
7. ”Man över bord” manöver genom bärgning av fender eller liknande.
8. Manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.
9. Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.
10. Förtöjning och losskastning med användande av spring.
11. Vid förekomst av strömmat vatten påvisa förekomsten av ström genom observation av boj eller liknande.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.
Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900