Djur, natur & miljö

Denna kurs är en fortsättning på grunderna till att bli biodlare. Kursen är i huvudsak praktisk med tillämpning av tidigare teorikunskaper. Är du intresserad att fortsätta direkt på grundkursen så meddela gärna kursledaren.

Kursinnehåll:
7 kvällar med praktiskt arbete i bikupor under binas aktiva säsong.
Vi jobbar då med de moment som är aktuella vid kurstillfället och det innefattar bland annat
• vårkontroll
• utökning med svärmförhindring
• avläggarbildning (vi gör en avläggare under en av kurskvällarna)
• sommarskattning
• förberedelser för höst och vinter
• höstbehandling av bin mot varroa
• invintring
1 kväll ägnar vi åt slungning – med honungen från ram till burk.
2 teoretiska kvällar finns på slutet av kursen där ämnet är:
• bisjukdomar
• honungsbedömning och vad är det som gäller för honung som vi säljer på burk till våra kunder.
För den som inte har egen skyddsutrustning i form av bihatt o handskar så finns det möjlighet att låna under kurskvällarna.

Anmälan kan också göras direkt till ledaren;
Roger Hilmersson - 0739 34 60 14 / r.hilmersson@gmail.com