Pedagogik, Övrigt

Arbetsmarknadsnära kurser på distans

Denna kurs ingår i statens satsning på arbetsmarknadsnära insatser på distans (AMNI) och är för dig som på grund av coronapandemins påverkan blivit, eller riskerar att bli, korttidspermitterad, varslad eller arbetslös.

SV Väst kommer under hösten 2020 erbjuda kostnadsfria kurser på distans till dig som är arbetslös eller riskerar att permitteras eller varslas pga Corona. Kurserna omfattar totalt 40 timmar och ges i studiecirkelform. Alla kurser är 100% distansbaserade - i enlighet med folkbildningsrådets direktiv - och erbjuds via Zoom eller Teams. Anmäl dig snarast. Begränsat antal platser!
Om det behövs kan deltagare utan digital vana erbjudas introduktion till hur distansutbildning går till. Egen dator eller smartphone krävs. Detta tillhandahålls inte av SV.


Cirkelledarutbildning
Studieförbunden har under cirka hundra år engagerat tusentals människor i Sverige i folkbildningsverksamhet: studiecirklar och kamratcirklar. En cirkel leds av en individ och minst tre deltagare. En cirkel har ett tydligt innehåll och mål och deltagarna medverkar fritt och frivilligt. Att leda en kamratcirkel eller en studiecirkel skiljer sig åt i villkor, form och innehåll. Båda är folkbildande och lärande. Att vara en del av folkbildningsrörelsen är att vara del av demokratirörelsen och att stärka sin (och andras) position i samhället. Att ha genomgått en cirkelledarutbildning innebär att du kan leda studiecirklar inom ett ämne som du behärskar och få betalt för det – eller så kan du erbjuda andra att delta kostnadsfritt. Efter denna kurs har du lärt dig grunderna i folkbildning, att leda en grupp, att leda samtal, gruppdynamik, pedagogiska former, konflikthantering, jämställdhet, att engagera deltagare och mycket mer.
(Sv/Eng)

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900