Transport

Kursen ger dig grundläggande kunskap i navigation, sjövett och säkerhet.

Kursinnehåll
Teoretisk kurs som ger grundläggande kompetens att föra fritidsbåt inomskärs. Detta är baskursen - första steget inom navigation.
Förarbeviset lär dig bland annat väjningsregler, utprickning och konsten att läsa sjökort och sjövett. Du får också tips om allt från nödvändig till lämplig utrustning ombord, hantering av båten och sjömanskap. Kursens mål är avlagt prov för Förarintyg.

Studiematerial
Fritidsskepparen, övningssjökort, modern transportör, passare och nautisk linjal. Studiematerialet beställs av SV och erhålles vid första träffen.
Kostnad för studiematerial tillkommer.

Cirkelledare
Stefan Wingdén har mångårig kunskap om navigation och sjöliv och hållit ett flertal kurser i förarbevis och kustskepparexamen.

Bra att veta
Efter avslutad kurs anordnas en examination/förarintygsprov inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB).
Kostnad för examination och intygsbok tillkommer som betalas direkt till förhörsförrättaren.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även kursen Kustskepparexamen.

Tips: De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.

Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 5 anmälda deltagare

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.
Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900 eller vast@sv.se