Historia & Konsthistoria

Vad minns du från 70-talet?
2021, ett nytt år! För femtio år sedan befann vi oss i tidigt 70-tal. Vad minns du från denna tid? Har du några fotografier? Delta i en studiecirkel, berätta och prata med andra om de händelser som du minns. Vad minns du, och vad minns andra?

Vad hände i våra liv? Vad hände lokalt i Dals Långed? Eller bodde du nån annanstans då? Och vad hände i den övriga världen?

På grund av rådande omständigheter ser cirkeln ut att bli digital. Tanken är att utbyta berättelser och försöka minnas tillsammans!

Har du aldrig deltagit i ett digitalt möte och behöver hjälp? Har du några andra frågor?
Kontakta verksamhetsutvecklare Annasara Bjaaland på:
mail: annasara.bjaaland@sv.se
tlfn: 010-330 09 48


Anmälningsinformation
Studiecirkeln startar vid 3 anmälda deltagare. Mer info kommer när vi har tillräckligt många anmälda.

Om inget datum är utsatt startar kursen så fort vi har tillräckligt många anmälda.
Anges datum är detta preliminärt och kan bli fram flyttat om vi behöver få in fler anmälningar.

Observera att vi regelrätt inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan, annat än det autosvar du får om att din anmälan är skickad.

För anmälan eller mer information kontakta oss:
Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900