Tillbaka

Cirkelledarporträtt: Thomas Liebig

Möt Thomas Liebig, välkänd och uppskattad guide med mångårig kunskap om det mesta som naturen erbjuder. Under 2021 gjorde han turer i fält 365 av årets dagar och för innevarande år ser statistiken likadan ut. Vid intervjutillfället över telefon en grå, lite dunkel novemberdag befinner sig Thomas på Råön utanför Stenungsund. Då och då behöver han kort lägga ifrån sig luren för att räkna flockar av passerande fågel – idag i första hand sångsvan och grågås.

Vem är du?
Jag är stenungsundsbo sedan 1972, då jag var 14 år gammal. Tjugo år senare hittade jag till Ödsmål och där har jag bott sedan dess. Som ung gick jag med i Fältbiologerna och jobbade då ett år som distriktsinstruktör. Det tyckte jag var kul, vilket blev ett skäl till att jag valde läraryrket. Jag har undervisat i biologi, geografi, kemi och samhällskunskap, i första hand på högstadiet men också inom vuxenutbildning. Största delen av min yrkesbana jobbade jag på Ängås skola på Orust.

När jag fyllde 61 bestämde jag mig för att ta tjänstledigt ett år och känna på hur det är och vad det kan tillföra. På den vägen blev det och sedan hösten 2019 har jag rått mig själv vad gäller min sysselsättning. För min del passar det livet perfekt.

Hur ser din vardag ut?
Jag guidar en hel del, dels för föreningar men även för Västkuststiftelsen och olika företag. Det blir också en del konsultuppdrag, då ofta med fokus på inventeringar och naturvärdesbeskrivningar i en eller annan form. Jag skriver också litegrann, där ett återkommande uppdrag är krönikan ”I naturen med Thomas Liebig” i en av lokaltidningarna.

Ifjol spenderade jag tid ute i fält samtliga av årets dagar och likadant ser det ut i år. Inom området Måseskär i väster till Svartedalen i öster och Bredfjället ryms mitt vardagliga revir. Det blir också längre resor. I år var jag i Skåne totalt tre veckor samt gjorde en långtur norrut till Torne och Pite lappmarker. Öland är en annan favorit. Fågel- och fjärilsräkning under tiden i fält rapporterar jag in till Artportalen.

Var kommer ditt stora naturintresse ifrån?
Att vara ute i naturen varje dag är för mig inte en verklighetsflykt utan en resa till verkligheten. Vistelsen kan vara helt oförutsägbar, även om en del går att förutsäga. Som idag - ganska kallt och ostliga vindar - då kan man räkna med sångsvan så här års. De flockar jag räknar idag kommer säkerligen norrifrån och har siktet inställt på Jylland.

Ursprunget till intresset går nog annars att hitta i barndomen. Mina föräldrar och jag var ofta ute och plockade svamp och bär. Jag och pappa fiskade mycket ihop, morfar jagade och då och då var jag vintertid med i jakten. När jag i tonåren kom till Stenungsund blev jag väldigt engagerad i Fältbiologerna. Det innebar också en gemenskap, vi var ett fint gäng som umgicks. Jag gick kurser i Fältbiologernas regi, vi lärde oss mycket om ekologi och olika samband i naturen.

En av den tidens frågor var bioackumulerade gifter i naturen som DDT och PCB. Vi låg på politiker och makthavare för att förbjuda dessa ämnen. Vi deltog i Projekt pilgrimsfalk då det inom Stenungsunds kommun fanns ett häckande par.

Mitt miljöengagemang har fortsatt. Ta vårt svenska skogsbruk – vi är väldigt dåliga på att bedriva ett skogsbruk som ger en biologisk mångfald. Otroligt många arter som är specialister på att leva i skog är hotade idag. Så kallat trakthyggesbruk, där man tar upp kalhyggen, dominerar. Jämför med Finland, där målsättningen är att 25 procent av skogsbruket ska vara ett kalhyggeshyggesfritt skogsbruk. De äldsta träden avverkas då och man behåller andra träd inom samma område. Det ger också bättre förutsättningar att behålla en biologisk mångfald.

Du har i många år varit föreläsare och ledare för naturträffar hos Studieförbundet Vuxenskolan. Vad önskar du att deltagare tar med sig under en naturträff med dig som ledare?
Jag vill att deltagarna får en inblick i vad som är på gång i naturen för stunden. Att man använder alla sina sinnen, får en artkunskap som man har glädje av och som man i bästa fall bygger vidare på egen hand till en egen artkunskapsbank. Jag vill också sprida kunskap om biologisk mångfald och ekologi.

Välkommen som deltagare i våra studiecirklar med Thomas Liebig kommande vår:

Våren i Orustnaturen

Möt våren i naturen Stenungsund och Tjörn