Tillbaka

En mötesplats i vardagen

På Tubberöds äldreboende i Skärhamn har sedan i september äldre med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att möta aktiva inom SPF Seniorerna och aktivera sig i vardagen.

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med SPF Seniorerna Tjörn med beviljade medel av Socialstyrelsen och fokuserar på just människors möten och aktivering.

- Projektet syftar till att motverka ofrivillig ensamhet, säger Ann-Marie Myllykangas, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Vi vill skapa en trevlig mötesplats för seniorer oavsett funktionsnedsättning eller ej.

Som ledare för verksamheten fungerar medlemmar i SPF Seniorerna, vilka aktiverar deltagarna med exempelvis teckning, musik eller spel. Träffarna, som sker en gång i veckan, inkluderar också fika för att uppmana till samtal som en viktig del av helheten. Man välkomnar även de boende att delta och via kommunens kontaktnät även andra äldre som saknar ett socialt sammanhang. 

- Vi är i en uppstartsfas och jobbar på att få in fler deltagare. Målsättningen är en verksamhet som leder till delaktighet och möjliggör för människor att ha roligt tillsammans, säger Ann-Marie Myllykangas.

Vill du veta mer eller ha hjälp att undersöka möjligheterna till liknande verksamhet i din kommun? Kontakta Ann-Marie Myllykangas, Studieförbundet Vuxenskolan ann-marie.myllykangas@sv.se eller 010-330 09 13.