Tillbaka

Ett hållbart studieförbund

Det här gör vi

På förbundsstämman i maj 2019 riktade sig de 300 enhälliga ombuden direkt till kommunernai landet i ett uttalande och manade till ett gemensamt hålbarhetslyft. Under hösten togs riktlinjer fram för det interna arbetet inom SV Väst som resulterade i följande punkter:

 • Vi väljer miljövänligrengöringsmedel.
 • Vi är Kranmärkta och serverar endast vatten från kranen.
 • Vi använder Fairtrade-märktvaror tex när vi köper kaffe ochte.
 • Vi samåker i den mån vi kan.
 • Vi tar ansvar för vårt avfall ochkällsorterar rätt.
 • Vi håller våra lokaler rena och fina för ett trivsamt besök.
 • Vi har ett öppet bemötande ochgod ton och välkomnar alla.
 • Vi är en demokratisk organisation som värnar och utvecklar demokratin.
 • Vi har den kreativa kraften att arbeta med små medel och får saker att hända.

Vi tar ansvar

SVs expedition är en hållbararbetsplats. Vi använder miljövänliga produkter och undviker plast i möjligaste mån. Vi värnar om varandra genom attrespektera och visa hänsyn.

Det är många som ärintresserade av hållbarhet ochhur vi praktiskt skall gå till väga. Studieförbundet anordnar cirklar som riktar sig speciellt till dig som är intresserad av att skapa en hållbar framtid. Vi anordnar även föredrag och andraarrangemang.

Finns det något mer vi kan göra?
Sidor med bra tips och information är:

kranmarkt.se
medvetenkonsumtion.se
naturvardsverket.se
hsr.se
globalportalen.org

Tips om plastbantning

 • Undvik engångsprodukter
 • Ta med en egen flaska med vatten
 • Byt ut plastsugrören till sådan av naturmaterial
 • Undvik onödiga plastförpackningar
 • Sy egna kassar och påsar av tyg från kasserade textilier
 • Undvik kläder i syntet. De läcker mikroplast vid tvätt
 • Byt ut plastredskap mot bättre alternativ av tex metall, glas,bambu, lin, ekologisk bomull och trä i köket
 • Lämna in överbliven plast till materialåtervinning
 • Släng aldrig plast i naturen, de är inte biologiskt nedbrytbara. De efterlämnar istället mikroplastpartiklar som är osynliga för ögat och som sprids i naturen där de tas upp av allt levande. Av dig också!

Här är två webbsidor där du kan testa hur du ligger till med din egen klimatpåverkan:

klimatkalkylatorn.se
klimatkontot.se

Enkla vardagstips

 • Använd vanlig grönsåpa vid städning
 • Bjud på kranvatten i en trevlig glasflaska eller tillbringare
 • Koka vatten i vattenkokare, inte på spisen
 • Minska matsvinnet. Släng inte mat med utgången datum utan att lukta och känna först
 • Välj lokalproducerat
 • Använd energisnåla lampor, lämnas alltid till återvinning när de är slut
 • Släck i rum som du inte vistas i
 • Återanvänd gamla kläder och textilier genom att göra om dem tillnågot annat.

Hämta den här informationen i en praktisk folder