Tillbaka

Fika på finska

Studieförbundet Vuxenskolan Väst driver ett minoritetsprojekt, som genomförs med stöd av Institutet för språk och folkminnen, som går ut på att erbjuda och skapa mötesplatser för Sverigefinnar i Stenungsundsområdet. Men också anknyta till sina rötter genom kultur, historia och språk om man har en eller flera föräldrar från Finland. Dels genom att få möjlighet att prata, lyssna och lära sig finska tillsammans med andra finländare/sverigefinnar, dels att bjuda in till film, föredrag samt musik som är relaterat till Finland. 

Som en del av detta har vi i höst satsat på Fika på finska. Där vi på tisdagar bjuder in till fika och samtal på finska i våra lokaler på CW Borgs väg 4 i Stenungsund.

Man behöver inte kunna prata flytande finska för att vara med, det går bra att bara lyssna och känna sig delaktig på något sätt.

Söndag 5 november kl.16.00 bjuder vi in till finsk film på Fregatten bio i Stenungsund – Mitt hjärta är finskt (finsk titel: Olen Suomalainen). Det är gratis att komma och titta – filmen är textad på svenska. 

I en annan del av projektet har vi en grupp i finska lättkonversation på Tjörn – med den gruppen har vi bland annat åkt till Helsingfors samt deltagit i SR P2, sverigefinska radiokanalen, men även gjort studiebesök på Borås textilmuseum. 

Inbjudan som pdf. För dig som vill prata och hålla igång din finska!

På finska/suomeksi: 

Suomenkielinen vähemmistöprojekti Stenungsundissa: Vuxenskolan Väst -opintoyhdistys toteuttaa vähemmistöprojektia, joka koostuu ruotsinsuomalaisten kohtaamispaikkojen tarjoamisesta ja luomisesta Stenungsundin alueelle. Niissä  on mahdollisuus löytää yhteyttä omiin juuriinsa esim niille, joilla on vanhemmat tai jompi kumpi heistä Suomessa, kulttuurin, historian ja kielen välityksellä. Tätä varten järjestetään mahdollisuuksia puhua, kuunnella ja oppia suomea yhdessä muitten suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten kanssa, lisäksi  elokuvanäytöksiä, esitelmiä ja musiikkitilaisuuksia jotka ovat yhteydessä Suomeen. 

Osana tätä projektia on syksyn aikana tarjottu Kahvittelua suomeksi (Fika på finska) tiistaisin Vuxenskolan tiloissa CW Borgs väg 4 Stenungsundissa. Siellä tarjotaan kahvia ja keskustellaan suomeksi. Osallistujien ei tarvitse osata sujuvasti suomea, voi myös vain olla mukana, kuunnella ja puhua sen verran kun osaa.

Sunnuntaina 5 marraskuuta klo 16.00 esitetään Fregatin elokuvateatterissa Stenungsundissa suomalainen elokuva Olen suomalainen (Mitt hjärta är finskt). Se on katsojille ilmainen ja tekstitetty ruotsiksi. 

Toisena osana projektia järjestetään ”Kevyttä keskustelua suomeksi” (finska lättkonversation) Tjörnillä. Tämä ryhmä on mm tehnyt matkan Helsinkiin, ollut mukana Ruotsin radion P2 ruotsinsuomalaisella kanavalla ja tehnyt opintomatkan Boråsin tekstiilimuseoon.