2023-10-08

Hej Demokrati

Vi vill öka kunskapen om demokrati!

Hej demokrati! Var ett projekt som ville öka utrikesföddas kunskap om demokrati, med en förståelse för att inte alla vet vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle. 

Det medför att det finns ett stort behov av att prata om hur demokratiska värderingar och strukturer påverkar vardagen, relationer och arbetsliv. 

I vår verksamhet möter vi dagligen på människor som har bott i Sverige under en längre tid, men som har låg eller ingen kunskap om vad det innebär att leva och verka i en demokrati. 

Våra myndigheter ses som något främmande och många vittnar om att de inte litar på eller förstår varför saker och ting är på ett visst sätt. 

Okunskap, missförstånd och kulturkrockar gör att vi måste prata om demokrati på ett nytt sätt. Det räcker inte att prata folkstyre och lika rättigheter på ett övergripande plan. Vi behöver utgå från en kontext som ligger nära individen.  

Vi måste bredda vårt perspektiv och ta vara på tankar, frågeställningar och erfarenheter från personer som kommit för att bygga ett liv i Sverige. 

I vilka situationer hade de behövt veta mer om hur samhället är uppbyggt och hur organisatorers, myndigheters och personers agerande påverkas av grundläggande demokratiska värderingar? 

Hur gick det till? 

Under projektet, som sträckte sig från september 2022 till juni 2023 samlade vi in perspektiv, erfarenheter och frågor från utrikesfödda som ville berätta hur det är att vara ny i en demokrati. Tillsammans vrider och vänder vi på olika teman och situationer i ett tryggt forum. Vi möts av insikten att alla bär på ett liv präglat av lagar, regler, traditioner och normer. Det är först när vi delar med oss, frågar och lyssnar som vi kan nå en större förståelse för varandra och samhället i stort. 

Resultatet blev en ny studiecirkel med tillhörande studiematerial där vi pratar om demokrati genom att använda målgruppens exempel från vardagen.  

”Demokratiprat över mat” är det sista momentet i studiecirkeln. Då bjuder deltagarna in olika personer för att prata om frågor som väckt stort engagemang. Syftet är att skapa en avslappnad atmosfär för att sänka trösklarna till att prata om demokrati. Samtalsunderlaget kan även användas utan cirkeln som ett underlag för att sätta i gång samtal kring detta på till exempel din arbetsplats, med kompisar eller efter en fotbollsträning. 

Yrkesverksam? 

Jobbar du inom en myndighet, organisation eller kommun och möter utrikesfödda? Vad tror du är viktigt att vi prataar om? Hör gärna av dig! Vi kan höras digital eller så bokar vi in ett fysiskt möte.

Här kan du läsa mer om hur studiecirkeln är uppbyggd.