Tillbaka

Hjälp våra bin!

Bin är de enskilt viktigaste pollinatörerna i våra trädgårdar. En stor del av maten vi äter kommer från grödor som pollinerats av bin, och utan deras insats skulle många växter bli sällsynta och rent av dö ut. 

De flesta bin vi ser i våra trädgårdar är solitärbin och har en kort livslängd. De lever bara sex till åtta veckor som fullt utvecklade bin och dyker upp på olika tider under året. Honorna lever ensamma i hålor och är för det mesta gaddlösa eftersom de inte lagrar honung och därför inte behöver försvara boet. 

Honungsbin och humlor, däremot, lever i samhällen och lagrar honung och pollen för att klara sig under perioder med matbrist eller dåligt väder. Medan bisamhällen överlever i flera år innebär vintern slutet för humlesvärmarna. Arbetshumlorna dör och endast de unga, befruktade drottningarna övervintrar, för att starta upp nya samhällen när våren kommer. 

Hur kan vi hjälpa dem? 

Nu under hösten så samlar de sista bina in den mat som de övervintrande behöver för att klara sig. Det är därför viktigt att odla senblommande växter som:
Aster, solhatt, kärleksört, höstflox, syrenhortensia med flera.
De är vanliga växter som även gläder odlaren.

  • Det är även viktigt med tidigt blommande växter på våren som exempelvis:
    Krokus, vårlök, svalört och violer.
    Bin och humlor är utsvultna efter vintervilan.
  • Glöm inte heller fruktträd och kryddväxter.
  • Sommarblommande växter som är populära är:
    Bondpioner, lavendel, kantnepeta och fjärilsbuskar.
  • Om det är varmt och torrt, glöm inte att sätta ut fat med vatten, gärna med stenar i som ger en säker sittplats för bina medan de dricker.

Sätt även gärna upp insektshotell för att underlätta för de övervintrande bina och humlorna.

Jag vill gå biodlarutbildning!


Nyttiga länkar

Räddningsinsats: Plantera bivänliga blommor/naturskyddsföreningen pdf

Sugen på biodling? - Välkommen till Biodlarnas Riksförbund.

Sugen på att bygga ett fint hotell till de små arbetarna? Inspiration hittar du på Pinterest.